Các khoá học tại KTDC Group dành riêng cho sinh viênngười đi làm, được thiết kế phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xã hội: từ việc phát triển các kỹ năng mềm cần thiết, tự tin giao tiếp trong những tình huống đời sống hằng ngày hay công sở, cho đến cải thiện khả năng sử dụng Tiếng Anh với bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, ViếtPhát Âm.

Chúng tôi yêu thích được làm việc trong lĩnh vực giáo dục vì được có cơ hội giúp cải thiện cuộc sống của người khác, cũng như có những tác động tích cực đối với tương lai của học viên và các khách hàng doanh nghiệp của mình.