Các khoá học tại KTDC Group dành riêng cho sinh viên và người đi làm, được thiết kế phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu xã hội: từ việc phát triển các kỹ năng mềm cần thiết, tự tin giao tiếp trong những tình huống đời sống hằng ngày hay công sở, cho đến cải thiện khả năng sử dụng Tiếng Anh với bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Phát Âm.

Chúng tôi cam kết sẽ phát triển khả năng tốt nhất của nhân viên bạn bằng việc cung cấp các chương trình đào tạo được thiết kế riêng, hiệu quả, lợi thế để phù hợp với nhu cầu của từng công ty.